5 Macam Akar Pada Tumbuhan

Salah satu bagian yang penting dari tumbuhan ialah akar. Akar ini mempunyai fungsi sebagai sarana untuk menyerap air serta zat hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, akar juga berperan penting dalam memperkuat tumbuhan, sebagai alat pernafasan atau respirasi untuk jenis tumbuhan tertentu dan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan pada jenis tumbuhan tertentu pula.

macam akar

macam akar

Akar yang terdapat pada tumbuhan itu macam-macam. Namun macam akar yang lebih sering dikenal hanya dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Sebenarnya, masih ada 3 macam akar pada tumbuhan dan itu terdiri atas akar gantung, akar nafas dan akar pelekat. Untuk mengetahui lebih banyak soal macam-macam akar tersebut, yuk simak ulasan berikut.

Baca juga: Mengenal macam sumber daya alam

5 Macam Akar pada Tumbuhan

1. Akar Serabut

Mulai dari yang pertama yaitu akar serabut. Sesuai dengan namanya, jenis akar yang pertama ini mempunyai bentuk seperti serabut, dimana semua bagian akar akan menempel pada pangkal batang yang bagian bawah. Setiap ukuran akar satu sama lainnya akan nampak sama dan tidak ada bagian yang lebih menonjol.

Macam akar yang pertama ini bisa Anda jumpai pada tumbuhan berbiji satu, misalnya padi, rumput, tebu, jagung dan tumbuhan-tumbuhan lain yang dapat dikembangbiakkan dengan cara mencangkok.

Jika didasarkan pada bentuknya, maka akar serabut bisa dibedakan menjadi 3 yaitu benang yang ukurannya kecil-kecil, tambang yang ukurannya cukup besar, keras dan kaku serta akar serabut besar dengan sedikit percabangan.

 2. Akar Tunggang

Selanjutnya, ada akar tunggang. Akar tunggang ini adalah akar yang dimiliki oleh tumbuhan berbiji dua atau dikotil. Kata tunggang disini adalah nama lain dari akar pokok, akar primer dan akar besar yang bentuknya memanjang serta menjadi pusat dari akar lateral (akar samping atau akar cabang) yang ukurannya lebih kecil.

Berdasarkan pada bentuk akar dan percabangannya, akar tunggang ini pun juga mempunyai klasifikasi yaitu akar tunggang yang bercabang dan akar tunggang yang hanya bercabang sedikit atau tidak ada cabang sama sekali.

Untuk akar tunggang yang bercabang, ini biasanya ada pada pohon yang struktur kayunya lumayan besar. Sementara untuk akar yang cabangnya hanya sedikit atau tidak ada cabang sama sekali biasanya berbentuk seperti tombak, gasing, pena dan benang.

3. Akar Gantung

Macam akar pada tumbuhan yang selanjutnya ialah akar gantung. Akar gantung ini bisa Anda lihat pada tumbuhan beringin atau bunga anggrek. Akar gantung akan tampak menggantung dari bagian atas batang kemudian turun ke bawah menuju tanah. Akar ini mempunyai fungsi yang cukup penting yaitu untuk menyerap gas serta uap air dari udara.

Akan tetapi, untuk akar gantung yang telah sukses mencapai tanah dan masuk ke dalamnya, akar ini akan mempunyai fungsi yang sama dengan akar lainnya yaitu untuk menyerap garam mineral dan air. Tidak sedikit akar gantung yang lama kelamaan jadi menempel pada batang utama dan akhirnya menjadi bagian dari batang tersebut.

Baca juga : Bagian pada tumbuhan dan fungsinya

4. Akar Nafas

Selanjutnya ada akar nafas. Akar nafas ini akan tumbuh dari batang yang bagian bawah ke arah luar. Ada sebagiannya yang muncul di permukaan tanah dan bagian yang lain tetap berada di dalam tanah. Secara sepintas, akar ini tampak menopang supaya batang tetap tegak. Tapi, sesuai dengan namanya, akar nafas ini mempunyai fungsi untuk bernafas. Contohnya pandan dan bakau.

5. Akar Pelekat

Macam akar pada tumbuhan yang lainnya ialah akar pelekat. Akar ini akan tumbuh di sepanjang batang dan biasanya terdapat pada tumbuhan yang dalam proses tumbuhnya memanjat. Fungsi dari akar ini adalah sebagai pelekat untuk melekatkan batang pada tumbuhan lain ataupun tembok.

Leave a Comment